Wagony towarowe

Na Średzkiej Kolei Powiatowej zachowano szereg wagonów towarowych: 5 krytych (serie Kddx i Kddxh), 2 węglarki (serie Wddx i Wddxh), 2 platformy (seria Pddxh), 2 pary wózków kłonicowych (serie Sld i Sldh) i 3 transportery dla wagonów normalnotorowych (seria Tddyyhp). Wagony te są wykorzystywane przy pracach gospodarczych. Na specjalne życzenie możliwe jest ich włączenie w skład pociągu zamówionego.

Wagon kryty serii Kddx

Wagon platforma serii Pddxh

Transportery do wagonów normalnotorowych