Przepisy i regulaminy

Tak jak każda kolej – także nasza udostępnia oficjalne regulaminy, pozwalające rozstrzygać wszelkie wątpliwości związane ze świadczonymi przez nas usługami przewozowymi. 

Poniżej można zapoznać się z naszym Regulaminem Przewozu oraz Taryfą Przewozową obowiązującymi na rozkładowych kursach Średzkiej Kolei Powiatowej:

  1. Regulamin przewozu obowiązujący w rozkładowych pociągach uruchamianych na Średzkiej Kolei Powiatowej przez TPKŚ „BANA”: RP-SKP (obowiązuje od 01.12.2021)
  2. Taryfa przewozowa obowiązująca w rozkładowych pociągach uruchamianych na Średzkiej Kolei Powiatowej przez TPKŚ „BANA”: TP-SKP (tekst jednolity – obowiązuje od 01.07.2023)
  3. Wzór identyfikatora upoważniającego do kontroli biletów oraz innych dokumentów: Wzór identyfikatora (format pdf)
  4. Wzory dokumentów upoważniających do przejazdów ulgowych: Wzory dokumentów ulg (format pdf)

 

Uwaga!

W okolicznościowych pociągach specjalnych mogą obowiązywać zasady odbiegające od opisanych w powyższych dokumentach!