Ceny biletów

Sprzedaż biletów prowadzona jest w kasie biletowej na stacji Środa Miasto, a na innych stacjach i przystankach – przez obsługę pociągu. Płatność kartą płatniczą lub gotówką.

W naszych pociągach honorujemy wszystkie ulgi ustawowe. Obliguje nas to także do weryfikowania uprawnień do korzystania z ulg – prosimy pamiętać o zabraniu odpowiednich legitymacji lub innych dokumentów!

Poniżej znajdziecie Państwo ceny najczęściej kupowanych na naszej kolei biletów. Pełną informację można znaleźć w naszej Taryfie Przewozowej (TP-ŚKP), którą można znaleźć w zakładce Przepisy i regulaminy. Wszelkich informacji udziela się także w kasie biletowej oraz u drużyny konduktorskiej.

Podane poniżej ceny biletów obowiązują w pociągach osobowych. W pociągach okolicznościowych (tematycznych) obowiązuje osobny cennik, wskazany w Taryfie Przewozowej (TP-ŚKP). Będzie on także podany wraz z programem przejazdu!

Bilety jednorazowe na pełną trasę Środa – Zaniemyśl (pociągi osobowe, 2 klasa):

Rodzaj biletu /
wymiar ulgi
Cena w złDotyczy
w jedną stronęw dwie strony
Normalny30,0040,00
 • wszystkie osoby nie posiadające uprawnień do ulg
Rodzinny85,00115,00
 • przysługuje dwóm osobom dorosłym podróżującym z dwójką dzieci uprawnionych do korzystania z ulgi 37%, podana cena jest ceną łączną za przejazd 2 dorosłych i 2 dzieci
33%20,1026,80
 • nauczyciele szkół, przedszkoli i nauczyciele akademiccy 
37%18,9025,20
 • dzieci powyżej 4. roku życia, młodzież szkolna (nie dłużej niż do 24 roku życia)
 • rodzice lub małżonkowie rodziców posiadający Kartę Dużej Rodziny
 • posiadacze Karty Polaka
 • emeryci i renciści dwa razy w roku – na podstawie „białej książeczki”
 • niewidomi, nie uznani za niezdolnych do samodzielnej egzystencji
 • inwalidzi wojenni (II / III gr.) i weterani poszkodowani 
49%15,3020,40
 • osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (UWAGA: ulga przysługuje na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub orzeczenia, stwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności (I grupa). W przypadku braku określenia stopnia niepełnosprawności ulga nie przysługuje.)
51%14,7019,60
 • studenci uczelni wyższych do ukończenia 26. roku życia, doktoranci do ukończenia 35. roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji)
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi (II / III gr.) i inni uprawnieni
 • członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych
78%6,608,80
 • żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową
 • inwalidzi, niepełnosprawni, niezdolni do samodzielnej egzystencji – wyłącznie w przypadkach określonych w odpowiednich przepisach
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz weterani poszkodowani (I gr.)
93%2,102,80
 • osoby niewidome, niezdolne do samodzielnej egzystencji (tj. znaczny stopień niepełnosprawności / I grupa), na podstawie ważnego dokumentu osoby niepełnosprawnej z powodu uszkodzenia narządu wzroku.
95%1,502,00
 • opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji (tj. znaczny stopień niepełnosprawności / I grupa), na podstawie dokumentu osoby niepełnosprawnej. UWAGA: Zasady stosowania ulgi analogiczne do ulgi 49% lub 93%.
Bezpłatny
(ulga 100%)
0,000,00
 • dzieci do lat 4.
 • Umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Policji, Żandarmerii Wojskowej – na służbie

Bilety jednorazowe odcinkowe (przejazd między dwiema kolejnymi miejscowościami):

Typ biletuCena
w zł
Uwagi
Odcinkowy7,00
 • od ceny biletu odcinkowego stosuje się wszystkie ulgi jak dla biletów jednorazowych

Promocyjne bilety w relacji do Annopola – bilet TanioGzubowy:

Trasa

Cena w zł

Uwagi

w jedną stronę

w dwie strony

Środa – Annopole10,0020,00Od ceny biletu TanioGzubowego stosuje się wszystkie ulgi ustawowe.
Zaniemyśl – Annopole23,0030,00

Bilety sieciowe miesięczne imienne:

Szczegółowe informacje o cenach biletów miesięcznych i wielkościach stosowanych do nich ulg można znaleźć w Taryfie Przewozowej (TP-ŚKP) dostępnej w zakładce Przepisy i regulaminy

Typ biletuCena
w zł
Uwagi
Sieciowy miesięczny200,00
 • od ceny biletu sieciowego miesięcznego imiennego stosuje się ulgi ustawowe: 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%. Szczegółowe informacje o zasadach ich stosowania można znaleźć w Taryfie Przewozowej (TP-ŚKP).

W podane ceny biletów wliczony został PTU 8%.

Dzieci do momentu ukończenia 4. roku życia pod opieką osoby dorosłej podróżują bezpłatnie! Nie pobieramy także opłat za przejazd zwierząt domowych!

Opłaty dodatkowe:

Typ opłatyCena w złUwagi
Przewóz roweru5,00
 • przewóz jednego roweru w wagonie bagażowym w jedną stronę
Za wydanie biletu w pociągu od stacji z czynną kasą5,00
 • opłatę dolicza się do ceny biletu, gdy podróżny nie nabył biletu w kasie, gdy była ona czynna
 • gdy ze względu na kolejkę do kasy podróżny nie miał możliwości nabycia biletu opłaty nie nalicza się
 • opłaty nie nalicza się podróżnym z ograniczoną mobilnością

W podane ceny opłat dodatkowych wliczony został PTU.

Przejdź do rozkładu jazdy

Przed podróżą uprzejmie prosimy o zapoznanie się z naszym poradnikiem podróżnego.